Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
NVR POWERTECH - KOREA
Đầu ghi hình 32 kênh 4K PoE IPM32R32P

Đầu ghi hình 32 kênh 4K PoE IPM32R32P

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera IP 8MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 720P.
- Băng thông 200Mbps.
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 khay ổ cúng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K PoE IPM32R16P

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K PoE IPM32R16P

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera IP 8MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 720P.
- Băng thông 200Mbps.
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 khay ổ cúng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K IPM32RNP

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K IPM32RNP

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera IP 8MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 720P.
- Băng thông 200Mbps.
- Hỗ trợ 8 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 8 khay ổ cúng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình IP 16 kênh 4k POE IST16W

Đầu ghi hình IP 16 kênh 4k POE IST16W

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera IP 8MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 720P.
- Băng thông 200Mbps.
- Hỗ trợ 2 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 12 khay ổ cứng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình IP 08 kênh 4K PoE IST08W

Đầu ghi hình IP 08 kênh 4K PoE IST08W

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera IP 8MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 720P.
- Băng thông 200Mbps.
- Hỗ trợ 2 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 12 khay ổ cứng không giới hạn dung lượng.

Đầu ghi hình IP 04 kênh 4K PoE IST04W

Đầu ghi hình IP 04 kênh 4K PoE IST04W

- Chuẩn nén H.265. ONVIF 2.3.
- Hỗ trợ camera IP 8MP, 5MP, 4MP, 3MP 1080P, 720P.
- Băng thông 200Mbps.
- Hỗ trợ 2 ổ cứng không giới hạn dung lượng, 1 eSATA 12 khay ổ cứng không giới hạn dung lượng.